GaleriaGalerie publikowane na naszych łamach.

1)Galeria Zabytków Informatyki i Komputerów (pon 14 sty, 2013) (Read below [1] )

Edit - 25 Sep 2021:
(PL) 
Aktualizacja galerii w tym miejscu nie jest już planowana, proszę o sprawdzenie portalu Blogelist.com i CentOS Centrum (Archive) blog. 

[1]Galeria jest przeniesiona aktualnie do portalu www.blogelist.com do sekcji Galeria. Czytaj wiadomość na ten temat tutaj.(English) 
 
(EN)
Galleries in this place are not planned to be updated. Please check Blogelist.com portal and CentOS Centrum (Archive) blog.

[1] Gallery is moved to www.blogelist.com portal to Gallery section. Read announcement about this here.